Workshop 19.10. - landing page

Workshop - 19.10. 2022

"Kde jiní končí, tam my začínáme", to je heslo ZLÍN ROBOTICS®. 

Jsme specialisté na průmyslovou automatizaci a robotizaci montážních a technologických procesů.

Již déle jak 10 let zajišťujeme vývoj a generální dodávky výrobních a montážní linek, robotických pracovišť a jednoúčelových strojů.

Za tuto dobu jsme realizovali na stovky jednoduchých i velmi složitých a komplexních projektů robotizace a automatizace, které pomáhají v konkurenceschopnosti našim zákazníkům z nejrůznějších průmyslových odvětví.

Náš workshop připravený u příležitosti Týdne inovací jsme zaměřili na poslední trendy automatizace, u kterých pozorujeme v českém průmyslu vzrůstající zájem.

V první řadě se bude jednat o několik jednoduchých aplikací s využitím kolaborativního robota Techman, který bude např. svařovat, brousit nebo aplikovat lepidlo.
Vše flexibilně, jednoduše a mobilně.

 

Druhou ukázkou, kterou stále častěji najdete v českých podnicích bude Autonomní Mobilní Robot AMR. Ten náš, s označením Milvus Seit-500, se bude starat o logistiku svařenců v aplikaci svařování.

Pro zájemce, kteří s automatizací chtějí začít, nebo se jen chtějí zlepšit v poptávkovém řízení jednoúčelových strojů a automatizační techniky pak bude nachystána krátká prezentace "Jak začít s automatizací" kde budeme sdílet naše "Best practices".

Účastníci našeho workshopu budou mít možnost se přihlásit do slosování o

"Certifikované 2 denní školení na robota Techman" v ceně 28 000 Kč zdarma a další originální ceny.

TERMÍN 19. října 2022

Dopolední blok

9:00 Pracoviště Kovů - KAPACITA NAPLNĚNA

 • 9:00 - 10:30

  Svařování a Broušení

 • 10:30 - 11:30

  Lepení, Ultrazvuk a Kolaborativní robotika

9:00 Pracoviště Lepení - 8 VOLNÝCH MÍST

 • 9:00 - 10:30

   Lepení, Ultrazvuk a Kolaborativní robotika

 • 10:30 - 11:30

  Svařování a Broušení

Odpolední blok

13:00 Pracoviště Kovů - 14 VOLNÝCH MÍST

 • 13:00 - 14:30

  Svařování a Broušení

 • 14:30 - 15:00

  Lepení, Ultrazvuk a Kolaborativní robotika

13:00 Pracoviště Lepení 14 VOLNÝCH MÍST

 • 13:00 - 14:30

  Lepení, Ultrazvuk a Kolaborativní robotika

 • 14:30 - 15:00

  Svařování a Broušení

Číst dál: Workshop 19.10. - landing page

Informace o zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

 1. 1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost ZLÍN ROBOTICS s.r.o., se sídlem K Teplinám 619, 763 15 Slušovice, IČ: 06594727 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103090 („Správce“).

 1. 2. Zpracování osobních údajů

2.1. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující: Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo.

2.2. Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účely:

 1. marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.;přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné.

2.3. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.4. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

2.5. Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

 • zpracovatelé osobních údajů: Weboo s.r.o. IČ 02636239.

Příjemci) osobních údajů: Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci. 

osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí;

2.6. Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

 1. 3. Práva subjektu údajů

3.1. Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

3.2. Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.3. Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.4. Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Joomla SEF URLs by Artio

je registrovanou značkou společnosti ZLÍN ROBOTICS s.r.o.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 573 034 358

ZLÍN ROBOTICS s.r.o.
K Teplinám 619, 76315 Slušovice, Česká republika.
CRN: 06594727, VAT Reg. No.: CZ06594727
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C103090

Odběr novinek

Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu